Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

Đại học Văn hoá Hà Nội với tôi

Đầu tiên để bắt đầu blog tôi xin được Khám phá về nơi mà hiện nay tôi đang học, nghiên cứu của mình đó là Trường đại học Văn Hoá HÀ Nội:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét